fbpx

Yerleşim Birimleri

KAMPÜS

Kolej binamızda ortaokul ve lise düzeyinde eğitim ve öğretim verilmektedir. Binamız.  Toplam 30 derslik, 300 kişilik konferans salonu, 300 kişilik yemekhane, 4 adet laboratuar,2.adet kütüphane,2 adet çalışma salonu, müzik, görsel sanatlar ve resim atölyeleri, kapalı spor salonu,1 Adet Robot Atölyesi,1 Adet Revir, 1 adet Kantin, Sarı Zeybek kantin ve ibadethane bulunmaktadır.

DERSLİKLER

Sarı Zeybek Okulları’nda dersler eğitim teknolojisinin son yeniliklerine göre donatılan sınıflarda işlenir. Sınıflar öğrencilerin rahatça ders işleyebilmesine olanak sağlayacak düzen ve materyallerin bulunduğu, ferah ve aydınlık mekânlar olarak hazırlanmıştır.

ÇALIŞMA SALONLARI

Öğrencilerimize ayrılmış olan çalışma salonlarında öğrenciler öğretmen gözetiminde bireysel çalışmalarını yapmaktadırlar.

 

 

 

KÜTÜPHANE

Kitap,  eğitimin, bilimin, sanatın kısacası insanlığın temeli oluşturur. Bu nedenle kitapsız bir dünya asla düşünülemez. İnsanlık için bu kadar değer arz eden kitaplar kütüphanelerde korunur ve araştırmacıların, öğrencilerin, tüm insanların hizmetine yine burada sunulur. Birçok evde kitaplık mevcuttur ama bu kitaplardan  sadece kendisi ve yakınları faydalanabilir. Oysa kütüphaneler çok geniş kitlelere hitap eder. Hatta kişisel kitaplığı mevcut kimselerinde  kütüphanelere ihtiyacı vardır. Çünkü hiçbir kitaplık kütüphaneler kadar zengin değildir.

Günümüzde radyo, televizyon, bilgisayar, internet gibi kitle iletişim araçlarında oldukça  gelişim kaydedilmiştir. Fakat bu araçlar ne kadar gelişse de kitap kadar etkili olamazlar. Kütüphanemiz, kullanıcısının okuma, araştırma, ödev, proje, sunum ve kültürel etkinliklerine cevap verebilmek için her türlü kaynak ve teknolojik altyapıya sahiptir. 24 saat internet bağlantılı bilgisayar, tüm okula hizmet verebilen hız ve kapasitede baskı ve tarama makineleri ile öğrencilerimize gerçek bir kütüphane ortamı sunmaktayız. Dünya ve Türk klasikleri başta olmak üzere birçok eğitsel ve kültürel kitaplarımız öğrencilerimiz için özenle seçilmiştir.

LABORATUVAR

 Fen ve Teknoloji Laboratuvarları

Okulumuzda öğrencilerimizin güvenli koşullarda deney ve gözlem yapmalarına imkân sağlayan Fen ve Teknoloji Laboratuvarı, Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarları bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz, Fen ve Teknoloji derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri; internet bağlantılı bilgisayar, sinevizyon, akıllı tahta ve projeksiyon cihazlarından oluşan donanımı ve deney setlerinin olduğu laboratuvarlarda deneyerek, inceleyerek pekiştirmektedir. Ayrıca deney malzemelerinin yanında konuların işlenmesinde görsel doküman olarak kullanılan posterler ve modeller bulunmaktadır.

 Bilgisayar Laboratuvarı

Okulumuzda her öğrencimize bir adet bilgisayarın düştüğü laboratuvarlarımızda kesintisiz internet alt yapısı bulunmaktadır. Ayrıca öğretmenlerimiz laboratuvarlarımızda bulunan kontrol yazılımı ile öğrencilerimizin çalışmalarına uzaktan müdahale edebilmektedirler.
Php, asp, aspx, html, c++ dilleri alt yapıları ve robot yazılımları öğrenme ve geliştirme konusunda dersler uygulamaktayız.
Derslerimizin temel amaçları;

  • Klavye ve diğer giriş/çıkış birimlerini (gerektiğinde uyarlanmış araçları) etkili ve başarılı bir şekilde kullanıyoruz,
  • Diğer donanım birimlerini tam anlamıyla tanıma ve gerektiğinde müdahale edebiliyoruz,
  • Teknolojinin günlük yaşamdaki genel kullanımının avantaj ve dezavantajlarını tartışabiliyoruz,
  • Teknoloji ve bilginin sorumluluk duygusuyla kullanımına bağlı temel meseleleri tartışabiliyor ve uygunsuz kullanıma dair kişilere düşen görevleri tarif edebiliyoruz,
  • Teknoloji araçlarını (çoklu ortam yazılımı, sunum, web araçları, dijital kameralar, tarayıcılar vb.)bağımsız ve doğru kullanabiliyoruz,
  • Bireysel ve bağımsız öğrenme çerçevesinde uzaktaki bilgiye ulaşmak, başkalarıyla haberleşmek ve kişisel ilgi alanlarını geliştirmek için Bilişim Teknolojileri araçlarını verimli biçimde kullanabiliyoruz,
  • Sınıf içi ya da sınıf dışındaki öğrenciler için materyal ya da çözüm geliştirme amacıyla iletişim araçlarını ve çevrim içi kaynakları (e-posta, çevrim içi tartışmalar, web ortamı vb.) kullanabiliyoruz,
  • Teknoloji kaynaklarını (hesap makineleri, veri toplama araçları, videolar, eğitim yazılımları vb.) problem çözme, kendi kendine öğrenme ve etkin öğrenme etkinlikleri için kullanabiliyoruz,
  • Çeşitli durum ve problemleri çözmek için hangi teknolojinin faydalı olacağını belirleyerek uygun teknoloji kaynaklarını seçebiliyoruz,
  • Elektronik bilgi kaynaklarının etkinliği, güvenilirliği, uygunluğu, çok yönlülüğünü değerlendirebilme bunlardan bazılarıdır.

Yabancı Dil Laboratuvarı

Yabancı dil derslerimiz, yabancı dil laboratuvarlarında işlenmektedir.

SANAT MEKANLARI

Güzel sanatlar dersleri, okulumuzda özel olarak ayrılmış birimlerde, resim atölyesinde ve donanımlı müzik dersliğinde alanında uzman eğitmenler ile en ideal ortamda gerçekleşir. Öğrencilerimiz resim, müzik, seramik, dans, ritmik jimnastik, satranç gibi konularda uygulamalı çalışmalarını bu etkinlikler için düzenlenmiş özel mekânlarda gerçekleştirmektedirler. Uygulamalı çalışmalar için özel olarak düzenlenmiş mekânlarda, öğrencilerimizin çalışmalarında kullanacakları materyaller de mevcuttur.

SPOR SALONU

Beden Eğitimi Bölümü yaptığı çalışmalarla fiziksel aktivitenin ve oyunun öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve fiziksel açılardan gelişmelerini sağlamasını hedefler.

Hareket, öğrencilerimizin bedensel gelişimleri için çok önemlidir. Çocukluk döneminde fiziksel aktivitelere katılımın olumlu etkileri büyüktür. Büyüme ve gelişmenin daha iyi olması, aktif yaşam biçimi kazandırılması, ileride oluşabilecek hastalık risklerini azaltmada aşırı kilo alımının önlenmesinde olumlu etkiler göstermektedir. Bu kapsamda düzenli bir spor dalıyla uğraşmak kadar, fiziksel aktivite içeren bazı etkinlikler de çocukların bedensel gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

Okulumuzda açık ve kapalı spor alanlarımız mevcuttur. Basketbol, voleybol, badminton, tenis, aikido sporlarının yanında, satranç oyunları uygulama ve geliştirme amaçlı spor sporlarının yapıldığı spor alanlarımız, öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Ayrıca, Sarı Zeybek Okullarından mezun olan her öğrencimiz ZEYBEK OYUNUnu iyi bilir ve oynar.

MÜZİK SALONU

Okulumuzda 5, 6 ve 7. sınıflara, müzik dersinde branşlaşma sistemi uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz sene başında;  piyano ve bağlama branşlarından bir tanesini seçerek beşer kişilik guruplar halinde enstrüman eğitimi alırlar. Her öğrencinin bir enstrüman ile bağ kurmasını amaçlayan bu uygulamamız; modern yaşama uyum sağlamış ve topluma ışık tutabilecek bireyler yetiştirmeyi hedefler. Üst düzey bağlama eğitimleri ile batı ve türk müziği eğitimleri ile kendilerini geliştirirler.

Okulumuzda müzik atölyesi vardır. Burada;  branş dersleri, orkestra çalışmaları ile renklendirilmiş müzik dersleri yapılır. Bu çalışmaların sonucunda, kendisini geliştiren her öğrencinin katılabildiği farklı seviyelerde orkestralarımız vardır.

Atölyelerimize gelen öğrenciler, kendilerini müziğin içinde hisseder ve dersten mutlu ayrılırlar. Teknik dersler kadar müzik ve beden eğitimine de önem gösteriyoruz.

KONFERANS SALONU

Her türlü sanatsal etkinliğin gerçekleştirildiği profesyonel teknik donanımlı konferans salonumuz geniş kapasiteye sahiptir. Derslerde işlenen konular daha kapsamlı bir şekilde ele alınır, animasyon ve sunumlar ile desteklenir; farklı sanat dallarına yönelik performanslar sergilenir ve söyleşiler, imza günleri düzenlenir.

KANTİN HİZMETLERİ

Öğrencilerimize ev rahatlığında bir mekân sunuyoruz. İhtiyaçları olan temel araç ve gereçleri bulabilme ve kullanabilme imkânı sağlıyoruz.

Burada projelerini geliştirebilir, sosyalleşebilir, taze çekilmiş portakal suyunu içebilir, nefis cheesecake’nin tadına bakabilir ve öğretmenleri ve okul arkadaşlarıyla keyifli sohbetler eşliğinde vakit geçirebilmektedirler.

Copyright © 2020 - Sarı Zeybek Okulları | Tüm Haklarımız Saklıdır.
Sezi Web Tr