Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Bir “sosyal sorumluluk projesi” olarak kurulmuş olan Sarı Zeybek Okullarında, vizyonunda yer alan “çağına karşı sorumlu bireyler yetiştirmek” ilkesinden hareketle sosyal sorumluluk projelerine büyük bir önem verilir. Sosyal Sorumluluk Projeleri (CIP), 2018 yılından itibaren Sarı Zeybek Okulları eğitim müfredatı dâhilinde 5. sınıftan itibaren tüm öğrencilerin almakla yükümlü olduğu, sosyal sorumluluğun bireylerce öğrenilmesini, benimsenmesi ve uygulanmasını amaçlayan 50 saatlik bir eğitim programıdır. Sarı Zeybek Okulları, kuruluşundan itibaren çok sayıda sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye devam etmektedir.
  • Huzurevi Projesi
  • Barınak Projesi
  • Engelliler Projesi
  • Gezgin Kitaplar
  • Okul – Çocuk

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 - Sarı Zeybek Okulları | Tüm Haklarımız Saklıdır.
sarizeybekokullari.com.tr