Projelerimiz

Milli EğitimBakanlığı ve UNICEF işbirliğinde yürütülen projenin amacı; ilköğretim okullarında her yönüyle kalitenin artırılması ve bunun öğrencilere, çalışanlara, çevreye yansıtılmasıdır.

Çocuklar merak, oyun ve hayal gücü demektir. Okulumuzda öğrencilerimiz merakları ile öğrenmenin keyfini çıkarırlar. Dünyalarını tanırlar, hayalleriyle dünyalarını yeniden yaratırlar.

“Çocuk Dostu Okul” Olarak;

 • Dünyalarını tanıyan, hayalleriyle dünyalarını yeniden yaratan nesiller yetiştirmeyi,
 • Çocuklarımızın ikinci evi olmayı,
 • Onlara kaliteli eğitimin yanında bir de eğlence ortamı yaratmayı,
 • Eğlenceye eğitici bir boyut kazandırmayı,
 • Çocuk haklarına saygı duyarak, çocuk haklarını uygulamayı,
 • Gelişime ve yeniliklere açık olan bir eğitim-öğretim yuvası olmayı görev biliyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Çantasız Eğitim Projesi ile çocuklarımız her gün okuldan eve, evden okula çanta götürüp getirmeyecekler. Çantasız Eğitim Projesi ile amacımız aile ve çocuk ilişkisini güçlendiren proje ve araştırma görevleri haricindeki ödevlerin öğrencinin kendi sınıf öğretmeni gözetiminde etüt saatlerinde, okulumuzda tamamlanmasıdır. Bunun yanında devamsızlık gibi sebeplerle kaçırılan dersler için telafi dersleri de etüt saatlerinde öğretmenlerimiz tarafından yaptırılır. Bunun yanında velilerimiz, öğretmenler tarafından her ay hazırlanan “Sarı Zeybek Bültenimiz” ile bilgilendirilir. Böylece velilerimiz, çocuklarımızın tüm branşlardan hangi etkinlikleri yapıp, neler öğreneceklerini yazılı halde görebilirler.

Temiz okullarda eğitim gören çocukların daha sağlıklı, başarılı ve geleceğe hazır olacakları bilinciyle okulumuzda Beyaz Bayrak Projesi’ni uygulamaktayız.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen Beyaz Bayrak Projesi ile geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın beden ve ruh sağlığının korunması amacıyla okulumuzun hijyenik koşullarını Okul Sağlığı Denetleme Formu’na göre belirlemekteyiz.

Okulumuzda haftada bir gün bir ders saati olarak uygulanan Okuyan Okul Projesi kapsamında, belirlenen saatte öğrenciler, tüm sınıf ve branş öğretmenleri ve okul idaresi kitap okur. Bu uygulama ile amacımız;

 • Öğrencilerimizde okumayı alışkanlık ve davranış haline getirmek,
 • Öğrencilerimize okuma sevgisi kazandırmak,
 • Öğrencilerimizin okuma hızını arttırmak,
 • Öğrencilerimizde akıcı ve anlamlı okumayı geliştirmek,
 • Öğrencilerimizin hayal gücünü ve yorum yapabilme yeteneğini geliştirerek, bu yeteneklerini kullanabilmelerini sağlamaktır.
Copyright © 2020 - Sarı Zeybek Okulları | Tüm Haklarımız Saklıdır.
sarizeybekokullari.com.tr