fbpx

Öğrenci Kulüpleri

İyi bir okulu diğerlerinden ayıran, öğrencilerine sağladığı mutlu başarılı ve huzurlu eğitim-öğretim ortamlarının oluşturulmasıdır. Öğrencinin mutluluğu, ona ait hissetmesiyle eşdeğer bir yüzdeye sahiptir. Eğitim sadece akademik başarı üzerine kurulu bir dünya değil bir sınıf, sıra arkadaşı ve birlikteliktir.

Bizde bu amaçla öğrencilerin hayatlarına dokunan, aidiyet duygusunu güçlendiren sosyal çalışmalara öncülük etmek gayesindeyiz.

Öğrencilerin bireysel farklılıklarını korumak ve geliştirmek amacıyla oluşturulan sosyal etkinlik programları ve öğrenci kulüpleri gerek okulumuz öğretmenleri tarafından gerekse öğrencilerimiz tarafından oluşturulmaktadır.

Sarı Zeybek Okullarında her öğrenci ilgi duyduğu sanat, spor, bilişim ve yetenek alanlarında etkinliklerin bir parçası olabilir, kendi etkinliğini oluşturabilir, bir resim sergisi organizasyonu ya da bir grafik tasarım zirvesi hayal edebilir.

Copyright © 2020 - Sarı Zeybek Okulları | Tüm Haklarımız Saklıdır.
Sezi Web Tr