Vizyon

Öğrencilerimizin kendi yeteneklerini  üst seviyede  kullanarak hayata hazır olmalarını sağlamak; değer yargıları yüksek, uluslararası platformlarda söz sahibi, özgüvenli, birçok alanda farklılık yaratacak öğrenciler yetiştirmek; öğrencilerimizin, kazanımlarını insanlık ve ülke yararı için kullanmalarını sağlayacak eğitim olanağı sunan, ülkenin en seçkin okullarından biri olmaktır.

 

►      Adalet duygusu yüksek, vatansever, rasyonel, fikri hür vicdanı hür, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmek.

►      Alanında uzman öğretmenler ile çocuklarımızı  eğitmek. Kadromuzun tüm bilgi ve deneyimlerinin 10 kişilik sınıflarda çocuklarımıza aktarılmasını sağlamak.

►     Bağlama, Piyano, Satranç, Akıl oyunları, , Modern Dans, ,Zeybek, Şiir Atölyesi, Tiyatro,  Müzik, Koro, Futbol, Basketbol, Voleybol, kulüpleri kurmak ve etkin olarak faaliyetlerde bulunmak.

►      En iyi üniversitelere öğrencilerimizi yerleştirmek. .

►      En iyi liselere öğrencilerimizi yerleştirmek..

►      Topluma ve hayata karşı duyarlı, saygılı, kendi ülkesinin insanından kopuk olmayan bireyler yetiştirmek.

►      Laboratuar eğitimleriyle teorik bilgileri pratiğe dönüştürmek.

►      Matematik olimpiyatlarına öğrencileri yetiştirmek.

►     Türk Edebiyatını,Dünya Edebiyatını bilen düzenli kitap okuyan bir nesil yetiştirmek.