Teknoloji Ve Tasarım

BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRENCİLERE
KAZANDIRMAYI HEDEFLEDİĞİ DERSE ÖZEL BECERİLER
Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretim Programı’nda hedeflenen temel beceriler Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesi’nde yer alan temel yetkinlikler ve öğrenciler için ISTE 2017 standartları esas
alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretim Programı ile öğrencilere
kazandırılması beklenen temel yetkinliklerin programda nasıl yer aldığına ilişkin açıklamalar
aşağıda verilmiştir.
1. Ana Dilde İletişim: Öğrenciler çevrimiçi ve çevrimdışı kullandıkları tüm platformlarda bilgi
paylaşımında bulunurken kendilerini açık bir biçimde ifade ederler. Bu süreçte öğrencilerin
Türkçeyi doğru ve etkili kullanma becerileri desteklenir. Sesli ve görüntülü araçları kullanarak
öğrencilerin dinleme ve konuşma becerileri, bunun yanı sıra araştırma yapma ve sonuçları
raporlama sürecinde ise öğrencilerin okuma ve yazma becerileri gelişir.
2. Uluslararası İşbirliği ve İletişim: Öğrenciler programlama yaparken destek aldıkları veya
ürünlerini yayınladıkları iş birlikli sosyal kodlama ortamlarında farklı öğrenciler ile ilişki
kurabilir. Bu süreçte çevrimiçi ortamlarda farklı kişilerle bilgi paylaşımında bulunup iş birlikli
çalışmalara katılarak öğrenmelerine katkı sağlayabilirler.
3. Bilgi-İşlemsel Düşünme: Öğrenciler, farklı problemlerin çözümü için veri analizi yaparak
problemi parçalara ayırırlar ve en etkili çözüm yolunu bulurlar. Öte yandan farklı amaçlar için
oluşturdukları yazılımlar ve yazılımların çıktıları sonucunda elde edilen tablo ve grafikleri
yorumlama ve anlama becerisi kazanarak; algoritmik düşünme, matematiksel düşünme,
bilgi-işlemsel düşünme, eleştirel düşünme ve karar verme becerileri gelişir. Problem çözme
ve programlama çerçevesinde anlatılan konular öğrencilerin problem çözme, algoritma
tasarlama ve yazılım geliştirme becerilerini destekler. Tüm bu süreçte belirli problemlerin
çözümüne yönelik öğrenciler otomasyonun nasıl çalıştığını anlar ve otomatik çözümler
üretmek ve test etmek için bir dizi adım geliştirerek algoritmik düşünceyi kullanırlar.
4. Yenilikçi ve Yaratıcı Tasarım: Bilgisayar Bilimi Dersi doğası gereği teknolojinin kullanımı ve
teknoloji ile özgün ürün geliştirme süreçlerini içerdiğinden öğrenciler elektronik araçlar
yardımıyla bilgi üretebilir, bilgi güvenliğini sağlayabilir, bilgiyi paylaşabilir ve teknolojiyi
yaşamla ilişkilendirebilir. Bu bağlamda öğrenciler teknolojiyi etkili ve verimli biçimde kullanır.
Öğrenciler farklı dijital araçlar kullanarak bilgiyi yapılandırabilir, özgün yazılımlar geliştirebilir
ve kendisi ve diğerleri için anlamlı öğrenme deneyimleri elde edebilirler.
5. Yetkin ve Öğrenmeyi Öğrenme: Öğrenciler İnterneti kullanarak farklı kaynaklardan sonsuz
bilgiye ulaşabilir, hem kendi kendilerine öğrenebilir hem de eski ve yeni bilgilerini
ilişkilendirme olanağı bulabilir. Sosyal iletişim ortamlarında sergiledikleri ürünler ile de kendi
sosyal becerilerini değerlendirme olanağı bulabilir. Öğrenciler, kişisel öğrenme hedeflerini
belirlerler ve hedeflerini gerçekleştirmek için teknolojiden faydalanacakları stratejiler
geliştirirler. Öğrenciler kendi öğrenme ortamlarını öğrenme sürecine katkı sağlayacak şekilde
özelleştirebilirler ve öğrenme sürecinde etkin geri bildirim alabilecekleri şekilde teknolojik

araçları kullanırlar. Ayrıca öğrenciler, program yazma sürecinde mevcut teknolojileri tanırlar
ve en etkili kullanabilecekleri araçları seçerler. Tüm bu süreçte öğrenciler, sorun çözme ve
gelişen yeni teknolojilere var olan bilgilerini aktarabilme becerisi kazanırlar.
6. Sosyal ve Dijital Vatandaşlık: Öğrencilerin farklı iletişim teknolojilerini kullanmaları,
iletişim becerilerini artırarak kültürler arası etkileşimlere olanak sağlar. Teknolojiyi etkili ve
verimli kullanabilen öğrencilerin özgüveni artar, farklılıklara karşı saygı duyma yetkinliği
gelişir. Ayrıca öğrenciler çevrimiçi ortamlardaki hak ve sorumluluklarını, çevrimiçi itibar
yönetimlerini, fikri mülkiyet haklarına uygun davranmaları gerektiği konusunda bilinç
kazanırlar ve teknoloji kullanımında olumlu, güvenli, yasal ve etik davranışlar sergilerler.
7. Bilgiyi Yapılandırma: Öğrenciler kendileri ve başkaları için teknolojik araçları kullanarak
özgün ürünler geliştirebilir ve bilgiyi yapılandırabilirler. Öğrenciler bilgiye erişim sürecinde
etkili araştırma stratejileri kullanarak ulaştıkları bilgi, medya, veri veya diğer kaynakların
doğruluğunu, güvenilirliğini ve uygunluğunu değerlendirebilir. Ayrıca öğrenciler gerçek dünya
problemleri üzerine fikirler ve kuramlar geliştirip problemlere çözümler arayarak bilgi
oluştururlar.

Copyright © 2020 - Sarı Zeybek Okulları | Tüm Haklarımız Saklıdır.
sarizeybekokullari.com.tr